TRABZON TARİH MÜZESİ

Ortahisar’da Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği söylenen sokakta bulunan tarihi bir Türk evi kamulaştırılarak Tarih Müzesi’ne dönüştürülmüştür. Zengin tarihi geçmişi olan Trabzon Tarih Müzesi arşivinde 7.800 belge ve 2.200 adet fotoğraf bulunmaktadır. Tarihi değeri olan çeşitli etnografik eşyaların da sergilendiği müze bünyesinde Trabzon'u anlatan kitaplardan oluşan bir de kütüphane mevcut.T


Müze Konusu Ve İçeriği İle İlgili Kısa Bilgi

4 bin yılı aşkın tarihsel geçmişiyle adı efsane ve romanlara konu olmuş, adına operetler yazılmış Trabzon’da açılan Trabzon Tarih Müzesi, zengin koleksiyonuyla Trabzon’un kültürel kimliğine önemli bir katkı sağlıyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarında 1925’li yıllarda kurulması gerekiliği kamuoyunda tartışmaya açılan tarih müzesi kurulması düşüncesi, yaklaşık seksen yıllık bir gecikmeyle de olsa Ortahisar Belediyesi tarafından gerçekleştirilerek ecdadımızın vasiyeti yerine getirilmiş bulunmaktadır.

Fetihten sonraki süreçte bir Türk irade merkezi haline getirilen Ortahisar’da Kanuni’nin de doğmuş olduğu sokakta yer alan tarihi bir Türk evinde açılan Trabzon Tarih Müzesi, içinde sergilediği eserlerin yanı sıra müştemilatı ile de özellik arz etmektedir.

Bunlar arasında 18.yüzyıldan itibaren kenti ziyaret etmiş yabancı seyyahların gravürlerinin yanı sıra kent belleğini görsel materyalle ortaya koyan en eski Trabzon kartpostalları da yer almaktadır. Bu görsel malzeme sayesinde 19.yüzyıl Trabzon’un enfes kent dokusunu bugün hayret ve gıpta ile izleyebilme imkanına sahip olunabilmektedir.

Müze koleksiyonunda yer alan diğer önemli bir koleksiyon ise 20.yüzyıl başlarında Trabzon Vilayeti ile yapılan resmi yazışmalar yer almaktadır. Sayısı binlerle ifade edilebilecek bu belgeler arasında özellikle Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Trabzon ve çevresinde cereyan eden olaylara dair çok kıymetli ve her biri tek örnek olan belgeler bulunmaktadır. Arasında TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın ıslak imzalı mektubunun da bulunduğu bu belgeler üzerinde yapılacak çalışma ve yayınlarla Trabzon’un Milli Mücadele dönemi bütün ayrıntılarıyla ortaya koyulabilecektir.

Spor bölümünde mevcut çok sayıda kıymetli belgenin içinde Türkiye Cumhuriyeti’nin katıldığı ilk olimpiyatlara Trabzon’da katılan Süleyman Rıza Kuğu’nun Paris Olimpiyatlarına ait el yazması hatıratının de bulunması, müzenin kent tarihine yaptığı önemli katkının bir nişanesi sayılabilir.

Müze koleksiyonunda yer olan kıymetli malzemelerin içinde I.Dünya Savaşı sırasında Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan Rus işgaline dair dokümanter filmlerle, 1930’lu yılların Trabzon’unu yansıtan görüntülerin de bulunması, Trabzon tarihine ışık tutması bakımında ayrı bir önem arz etmektedir

Sonuç olarak Trabzon Tarih Müzesi, Trabzon gibi tarihsel kökeni antik dönemlere kadar uzanan kimlikli bir kentin müzecilik alanındaki önemli bir eksikliğini doldurmaya aday bir kurumdur.

 

TRABZON TARİH MÜZESİ içeriği, 11 Ocak 2021 tarihinde Bitrabzon.com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha